pecica.ro Ultimele ?tiri

pecica.ro
Title: Ultimele ?tiri
Keywords:
Description: Portal Orasul Pecica
pecica.ro is ranked 5113582 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,923. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. pecica.ro has 43% seo score.

pecica.ro Information

Website / Domain: pecica.ro
Website IP Address: 104.28.5.114
Domain DNS Server: ns2.sobis.ro,ns1.sobis.ro

pecica.ro Rank

Alexa Rank: 5113582
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

pecica.ro Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,923
Daily Revenue: $10
Monthly Revenue $322
Yearly Revenue: $3,923
Daily Unique Visitors 989
Monthly Unique Visitors: 29,670
Yearly Unique Visitors: 360,985

pecica.ro WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Tue, 16 Aug 2016 09:55:54 GMT
Server cloudflare-nginx

pecica.ro Keywords accounting

Keyword Count Percentage

pecica.ro Traffic Sources Chart

pecica.ro Similar Website

Domain Site Title

pecica.ro Alexa Rank History Chart

pecica.ro aleax

pecica.ro Html To Plain Text

Ultimele ?tiri Ultimele ?tiri ANUN?URI PRIM?RIE Ora?ul Pecica Sate apar?in?toare Istorie Geografie Popula?ie Arhitectur? Ora?e ?nfr??ite Monografie Documente de interes public Declara?ii de avere func?ionari publici consilieri locali Declara?ii de interese func?ionari publici consilieri locali Proiecte finan?ate de U.E. Financiar - contabil Organigrama Regulament organizare ?i func?ionare Strategie 2014-2020 Anun? dezbatere public? Minuta dezbaterii strategiei Ghid finan??ri - 2016 M?surile de mediu - 2016 / terenuri agricole Urbanism De interes... Cultur? ?i tradi?ie Institu?ii culturale Ansambluri artistice Evenimente ?i nout??i Timp liber ?i agrement Sport Turism Economie Informa?ii utile Mediu de afaceri Culte religioase Transparen?? decizional? Proiecte de hot?rari Galerie imagini PRIMARIA PECICA *** Str. 2; Nr. 150, ora? Pecica, jude?ul Arad, Cod po?tal: 317235 *** Telefon: +40(0)257/468323 *** Fax: +40(0)257/468633 *** E-mail: [email protected] Pagina principal? Publica?ie de c?s?torie - Mihu Gheorghe-Florinel / B?dele Gabriela-Marcela Detalii Creat: Joi, 11 August 2016 23:23 Publicatie_de_casatorie_11082016__Mihu_Gheorghe-Florinel_-_Badele_Gabriela-Marcela_.pdf Publica?ie de c?s?torie - ??mpu Francisc / Do?a Lumini?a Detalii Creat: Joi, 11 August 2016 23:22 Publicatie_de_casatorie_11082016_Timpu_Francisc_Dota_Luminita.pdf ANUNT 3 In etapa 2 de elaborare a propunerilor de PUZ / investitorul privat VARSANDAN DANIEL SI HODOROG DORICA Detalii Creat: Miercuri, 10 August 2016 22:59 Publica?ie de c?s?torie - Sava George / P?unescu Carmen Detalii Creat: Vineri, 05 August 2016 15:18 Publica?ie de c?s?torie - Vere? Leonardo-Marin / Ta?c? Giorgiana-Elisabeta Detalii Creat: Joi, 04 August 2016 18:42 declaratie_casatorie_04082016_Veres_Leonardo-Marin_-_Tasca_Giorgiana-Elisabeta.pdf Publica?ie de c?s?torie - Jinar Nicu?or - Ta?c? Lavinia-Corina Detalii Creat: Joi, 04 August 2016 18:40 declaratie_casatorie_04082016_Jinar_Nicusor_-_Tasca_Lavinia-Corina.PDF Mai multe articole... Publica?ie de c?s?torie - Raab Cristian / Nagy Brigitta Publica?ie de c?s?torie - Rotar Ciprian / B?n??an Estera-Cosmina Publica?ie de c?s?torie - Harabul? Constantin / Cron? Eugenia Publica?ie de c?s?torie - Mori?caru Petru / Hudrea Simona-Liliana Publica?ie de c?s?torie - Drago? C?t?lin-Constantin / Rosta? Maria-Ioana Publica?ie de c?s?torie - Cova?? Ovidiu-Florin / ?iroc Crividina-Alexandra Publica?ie de c?s?torie - B?ie? Liviu-Emanuel / Simion Adeline-Berenice HCL - iulie 2016 (?edin?a din 29.07.2016) Publica?ie de c?s?torie - Zagoni-Szabo Andrei / Nagy-Szekerczes Renate Publica?ie de c?s?torie - Kovacs Samuel-Cristian / Codoban Sefora-Violeta Publica?ie de c?s?torie - C?rpaciu Gheorghe / L?c?to? Sara Publica?ie de c?s?torie - Rosta? Ladislau / Canalas Lumini?a-Ioana Publica?ie de c?s?torie - St?nea?? Marian / C?rstian Ramona Publica?ie de c?s?torie - Puie Florin-C?t?lin / Bota? Paula-Roxana Publica?ie de c?s?torie - Horvath Ioan-Cristian / Piro? Simona COMUNICAT cu privire la suplimentarea bugetului al finan??rilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Ora?ului Pecica pe anul 2016, pentru activit??i nonprofit de interes general, ?n baza Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005, ?n urma rectific?rii de Publica?ie de c?s?torie - B?n??an Marius / Murgu Delia-Sorina Ofert? vanzare teren nr. 530 / 18.07.2016 (?um?lan Mircea-Emil) Anun? colectiv nr. 29841/18.07.2016 Publica?ie de c?s?torie - Bella Adam-Mihail / Iuhazs Maria Publica?ie de c?s?torie - Gal Attila / Iaczko Maria-Claudia Proiecte de hot?rari al C.L. Pecica Proiecte de hot?rari al C.L. Pecica HCL - iunie 2016 Publica?ie de c?s?torie - Saito? Radu-Adrian / Gorgan Cristina-Daniela Anun? ANPIS Publica?ie de c?s?torie - Vidican Roland / Gorgan Ana-Maria ANUNT 3 In etapa 2 de elaborare a propunerilor de PUZ / SC DORY MONY COM SRL Publica?ie de c?s?torie - ?tefan Victor / Bechianu Lavinia-Florentina Anunt angajare - consilier - clasa I, grad profesional principal - salarizare Publica?ie de c?s?torie - Iona? Alin-lIlie / Kozma Maria-Andrea Publica?ie de c?s?torie - Ioja Septimiu Adrian / Rotar Ancu?a Publica?ie de c?s?torie - Barath Gyorgy / Cuica Maria-Elena Anunt angajare - poli?ist local Publica?ie de c?s?torie - Bechianu Cristian Dorel / Bocicu Raluca Publica?ie de c?s?torie - Cu?ca ?atefan Gabriel / Contuna Claudia Publica?ie de c?s?torie - Kabat Lorand Sandor / Csordas Ecaterina Publica?ie de c?s?torie - Mi?ici Ovidiu / Iov?nescu Cosmina-Femi?a ANUNT 1, In etapa 1 de pregatire a elaborarii PUZ-ului initiat de investitor privat / SC RODSPECTRA SRL Publica?ie de c?s?torie - R?va? Nicolae-Bogdan / Covaci Claudia Publica?ie de c?s?torie - Deliman Paul-Adrian / Gali? Otilia Publica?ie de c?s?torie - Hanciu?a Viorel-Nicolae / Hanciu?a Loredana-Florentina Publica?ie de c?s?torie - Dan Ciprian D?nu? / ?iclovan Emanuela EXAMENUL DE ATESTARE A ADMINISTRATORILOR DE IMOBILE Anun? important privind impozitele ?i taxele locale 2016 Publica?ie de c?s?torie - Bisericeanu Mihai / Pelea Nicoleta Dorina Raport Rodspectra / solicitare drept de servitute teren C.F. 309552 cu nr. top A141.760/5/175 ?n suprafa?a de 1117 mp. S?rb?tori fericite! Anun? colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 11501 / 22.03.2016 INFORMARE privind m?surile de mediu ?i clim? aplicate ?n anul 2016 pe terenurile agricole COMUNICAT cu privire la rezultatul final al primei sesiuni de selec?ie a proiectelor care vor beneficia de finan?are nerambursabil? de la bugetul local al ora?ului Pecica Anun? - concurs poli?i?ti locali Concurs: posturi poli?ist local Anunt concurs / ?ngrijitor - Compartimentul Cur??enie ?i ?nte?inere cl?diri Concurs/examen pentru promovarea ?n gradul profesional - functionari publici Anun? colectiv pentru comunicare prin publicitate nr. 7503/08.03.2016 Anun? - recrtuare personal Publica?ie de c?s?torie - Olah Arpad / Kerekes Katalin Raport primar 2015 ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE PARTENER PRIVAT Clarific?ri Anun? concurs angajare Publica?ie de c?s?torie - Roman Constantin Marian / Iaczko Iuliana - Izabela DISPOZI?IA nr. 63 din 15.02.2016 Publica?ie de c?s?torie - Mo? Marian / Lingurar Elena Publica?ie de c?s?torie - Cavlovic Iosif / Korda Beatrix GHIDUL SOLICITANTULUI PRIVIND REGIMUL FINANTARILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL ORA?ULUI PECICA ALOCATE PENTRU ACTIVITATI NONPROFIT DE INTERES LOCAL Publica?ie de c?s?torie - Lupan Dumitru / Bart Floarea Publica?ie de c?s?torie - Kovasc Alexandru Tibor / Szava Georgiana Denisa SISTEM INFORMATIC PENTRU GESTIONAREA REGISTRULUI AGRICOL ELECTRONIC ?N JUDE?UL ARAD ANUN? DE SELEC?IE PARTENER PRIVAT PENTRU IMPLEMENTARE PROIECT POCU PRIORITATEA DE INVESTI?II 9.ii, OBIECTIVUL TEMATIC 9 DIN CADRUL AXEI PRIORITARE 4 Proiect de hot?rare privind aprobarea statului de func?ii ?n urma transform?rii unei func?ii publice de execu?ie vacant? din cadrul aparatului de specialitate al primarului ora?ului Pecica HCL - ianuarie 2016 Raport anual - contracte de finan?are nerambursabil? Publica?ie de c?s?torie - Raicovici Iulian Cornel / Mora Andreea-Flortina Publica?ie de c?s?torie - D?sca Raul / Markos Melinda Proiecte de hot?rari C.L. din 22.01.2016 Publica?ie de c?s?torie - Corodan C?lin-Adrian / Filimon Eleonora Minuta dezbaterii publice din 21.01.2016 Dezbatere public? - buget 2016 Taxe ?i impozite HCL nr. 144 / 10.11.2015 privind taxele ?i impozitele locale pe anul 2016 Buget rectificat la 29.12.2015 Publica?ie de c?s?torie - Florea ?tefan Gheorghe / Colompar Ecaterina Oferte de vanzare teren Anun? colectiv nr. 47655 / 10.12.2015 Concurs - ?ef serciciu Poli?ia Local? Publica?ie de c?s?torie - Babuta Eugen Daniel / Turcan Mihaela INFORMA?II - AJUTOARE PENTRU ?NC?LZIREA LOCUIN?EI SEZONUL RECE 2015-2016 Strategie Pecica 2014-2020 Anun? colectiv nr. 45829 / 23.11.2015 Anun? colectiv nr. 44451/ 19.11.2015 Publica?ie de c?s?torie - Varga Istvan / Krizsan Iudit Anun? individual nr. 43812 / 17.11.2015 Publica?ie de c?s?torie - Pop Panetelemon / Osz Mariana Anun? individual nr. 42928 / 10.11.2015 Anun? dezbatere public? / proiect HCL Impozite ?i taxe locale 2016 INFORMA?II - AJUTOARE PENTRU ?NC?LZIREA LOCUIN?EI SEZONUL RECE 2015-2016 Anun? individual nr. 42027 / 02.11.2015 Pagina 1 din 175 Start Prec 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urm?tor Sfar?it Prim?ria Primarul dispozi?ii raport 2015 Viceprimarul Secretarul Administratorul public Cabinetul primarului Contact ?i audien?e Servicii ?i compartimente Formulare utile Consiliul local Componen?? Atribu?iile Consiliului Local Hot?rari Consiliul Local Fo?ti consilieri locali P.I.D.U. cautare PéCSKáRóL MAGYARUL Bemutató Polgármester üzenete Eseménynaptár Befektetések és pályázatok Tornya Szederhát Búzavirág Néptánccsoport Népdalok Laukó Katalin ABOUT PECICA Overview Geographical location A brief history Population Architecture Twin cities Back to Top

pecica.ro Whois

Domain Name: PECICA.RO